Mączka wapienna...
jest produktem naturalnym powstającym
z wapienia jurajskiego.
Surowiec jest selekcjonowany już w kopalni,
a następnie suszony i mielony.
Produkt jest zgodny z normą PN-EN 13043
i jest wytwarzany w Cementowni Rudniki.